និស្សិត IT បទហ្នឹងមានន័យថាម៉េចតោះមើលទាំងអស់គ្នា

នាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក យើងសង្កេតឃើញថាគ្រប់ផេកទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់អ្នកចូលទស្សនាជាមួយនឹងវីដេអូនេះណាស់។ តើវីដេអូនោះគឹជាអ្វីទៅ? វីដេអូនោះគឹជា វីដេអូដែលបុរសម្នាក់មានសម្បុរខ្មៅស្រអែមកំពុងតែលើកឡើងលើរួចរាំតាមចង្វាក់ភ្លេង មើលទៅគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍សប្បាយជាមួយនឹងចង្វាក់បទនេះខ្លាំងណាស់។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីអត្ថន័យនៅក្នុងបទនេះហើយរឺនៅ? ក្នុងផេកមួយដែលមានឈ្មោះថា ” អរគុណ ភាពក្រ Page ” បានបង្ហោះវីដេអូដែលបានបកប្រែជាអក្សរខ្មែរនៅក្នុងវីដេអូតើបទហ្នឹងមានន័យថាម៉េចសូមនិស្សិត IT អានទាំងអស់គ្នា: ” អ្នកណាគេស្អប់ អ្នកណាគេឈ្នះ ក៏ស្រេចតែគេទៅ គ្រាន់តែយើងស្គាល់ខ្លួនឯង ធៀបនឹងគេធ្វើអ្វី” ” អ្នកណាគេថា អ្នកណាគេដាក់ទំនាយ អ្នកណាគេបន្លំ អ្នកណាគេមើលងាយ ក៏បណ្តោយទៅ ក៏តាមចិត្តគេទៅ” ” អ្នកណាគេសរសើរ អ្នកណាគេបញ្ចោរថាអស្ចារ្យ តែយើងស្គាល់ខ្លួនឯង ក៏អោយគេបញ្ចោរទៅ” ” អ្នកណាគេស្រលាញ់ អ្នកណាគេស្អប់ គេលាបពណ៍យើង តែយើងស្គាល់ខ្លួនឯង ក៏បណ្តោយអោយគេធ្វើទៅ”…